KLIMATSYSTEM oferuje energooszczędne rekuperatory przeciwprądowe Comfoair 350 i Comfoair 550. Rekuperatory Comfoair dostępne są ze sterowaniem EASY i LUXE. Rekuperatory Comfoair wyposażone są standardowo w wysokoefektywny przeciwprądowy wymiennik ciepła.  Wymiennik występuje również w opcji entalpicznej z odzyskiem wilgoci.

Opcjonalne można je wyposażyć w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną:

  • comfofond – moduł wymiennika gruntowego
  • comfocool – moduł chłodzący pompy ciepła

Ponadto oferujemy rekuperatory oraz centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników w szerokim zakresie wydajności.

NOWOŚĆ – Comfoair 450

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ComfoAir 450 jest urządzeniem zaprojektowanym specjalnie dla dużych mieszkań, nie mniej wydajność centrali wynosząca 450 m3/h przy sprężu 150 Pa oraz możliwości regulacji sprawiają, iż ComfoAir 450 jest urządzeniem nadającym się również do wentylacji małych obiektów niemieszkalnych.